Biuro architektoniczne oferuje: projekt wnętrz, projekt przebudowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt zmiany sposobu użytkowania
Oferta:


Projekt domu jednorodzinnego: Zapytaj o ofertę
- Pozyskanie dokumentów formalnych niezbędnych do projektu*,
- Pozyskanie mapy do celów projektowych,
- Badania geotechniczne,
- Wykonanie koncepcji architektonicznej wg wytycznych i potrzeb klienta,
- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego do pozwolenia na budowę.
- Projekt zjazdu na działkę,
- Projekty wykonawcze przyłączy mediów do budynku,

Projekt przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części: Zapytaj o ofertę
- Pozyskanie dokumentów formalnych niezbędnych do projektu*,
- Pozyskanie mapy do celów projektowych (jeśli projekt tego wymaga)
- Wykonanie koncepcji architektonicznej wg wytycznych i potrzeb klienta,
- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego do pozwolenia na budowę.

Projekt drobnej przebudowy: Zapytaj o ofertę
- Wykonanie koncepcji architektonicznej wg wytycznych i potrzeb klienta na podstawie dokumentów formalnych dostarczonych przez klienta,
- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego do pozwolenia na budowę.

* - Dokumenty formalne: wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy, warunki przyłączenia do mediów i inne jeśli są wymagane.