Realizacja etapu przedprojektowego:
- oceny przydatności gruntów dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych,
- doradztwo w zakresie wymaganych procedur administracyjnych, harmonogram uzgodnień,
- ocena uwarunkowań urbanistycznych i infrastrukturalnych,
- przygotowanie materiałów i wniosków do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy,
- koordynacja projektowa zakresu prac geodezyjnych i geotechnicznych,
- inwentaryzacje budowlane dla potrzeb opracowania,
- ocena techniczna możliwości nadbudowy, rozbudowy, przebudowy budynku.

Koncepcje architektoniczne:
- analizy architektoniczne,
- koncepcje zagospodarowania terenów,
- programy funkcjonalne i technologiczne,
- koncepcja kubaturowa budynków,
- wizualizacje 3D, renderingi w dwóch różnych stopniach dokładności.

Wielobranżowe projekty budowlany wszelkich obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych:
- projekty zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
- projekty budynków komercyjnych i użyteczności publicznej,
- indywidualne projekty nowoczesnych, energooszczędnych domów i rezydencji,
- adaptacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów istniejących,
- projekty obiektów objętych ochroną konserwatorską,
- projekty przyłączy elektrycznych i elektro-energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
- rewitalizacja i termorenowacja osiedli mieszkaniowych,

Wielobranżowe projekty wykonawcze:
- projekty wykonawcze branż instalacyjnych,
- projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych, murowych,
- projekty warsztatowe konstrukcji stalowych,
- projekty wykonawcze branży architektonicznej oraz indywidualnego stałego wyposażenia budynku.
- projekty wnętrz w różnym stopniu dokładności:
- projekty wykonawcze wnętrz komercyjnych, strefy publicznej (komunikacja ogólna, wnętrza usługowe, wnętrza sklepowe) i prywatnej,
- projekty wnętrz mieszkalnych,
- projektowanie indywidualnego wyposażenia meblowego.

Uzupełniająca dokumentacja budowlana:
- opracowanie charakterystyk i audytów energetycznych,
- przedmiary robót, kosztorysy, zbiorcze zestawienie kosztów,
- specyfikacje techniczne.

Oprawa wizualna przedsięwzięcia:
- sporządzanie materiałów marketingowych promujących inwestycję,
- wizualizacja architektoniczna, renderingi,
- identyfikacja wizualna.

Ekspertyzy, oceny techniczne:
- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, oceny zużycia obiektów oraz ocena przyczyn występowania nieprawidłowości,
- ocena techniczna możliwości nadbudowy, rozbudowy budynku,
- oceny jakości gruntów i ich nośności oraz badania geotechniczne podłoża,

Usługi w zakresie nadzoru autorskiego oraz, niezależnie, inwestorskiego:
- kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami I dokumentacją projektową,
- kontrola jakości wykonywanych robót.