Arka Noego - Adaptacja wieży ciśnień w Porto

Projekt: Arka Noego - Adaptacja wieży ciśnień w Porto
Autorzy: arch. Tomasz Grzyb
arch. Hiroyuki Mae
Data: 2008.01.30
Inne:
Adres: Porto
działka:Fonte de Moura
Inwestor: Przedsiębiorstwo wodociągow Porto
Realizacja:
Dane: ---