Dom dla Rafała Wojaczka w Mikołowie

Projekt: Dom dla Rafała Wojaczka w Mikołowie
Autorzy: arch. Tomasz Grzyb
arch. Jacek Kuś - Stabil Sp. z o.o.
Data: 2014.10.03
Inne: Finał w konkursie międzynarodowym. Projekt znalazł się w pierwszej 10 z 200 nadesłanych prac.
Organizatorzy oczekiwali nietypowego podejścia do projektu Dom dla ....
Wybór użtkownika domu, jego lokalizacja wnależał do autora.
Jako miejsce wybrałem miasto w którym mieszkam - Mikołów i jego charakterystyczne przejście w okolicy rynku. Jako nietypowego użytkownika mogłem wybrać już tylko Rafała Wojaczka - charakterystyczną postać w historii Mikołowa.
Reszta jest już tylko wynikiem moich przemyśleń i pewnych reguł gry jaką jest dla mnie projektowanie.
Adres: Mikołów
Inwestor: Opengap.net
Realizacja:
Dane:
Dom_Mikołów_konkurs_1Dom_Mikołów_konkurs_2Dom_Mikołów_konkurs_3