Inspiration Hotel - hotel dla artystów w Cieszynie

Projekt: Inspiration Hotel - hotel dla artystów w Cieszynie
Autorzy: arch. Tomasz Grzyb
Data: 2012.08.25
Inne: Projekt konkursowy
Adres: Cieszyn
Inwestor: Opengap.net
Realizacja:
Dane: Pow. zabudowy: 2605m2
Pow. użytkowa: 4598m2