Modernizacja Budynku Rotundy w Warszawie

Projekt: Modernizacja Budynku Rotundy w Warszawie
Autorzy: arch. Jacek Kuś - Stabil Sp. z o.o.
arch. Tomasz Grzyb
Data: 2013.08.30
Inne: Projekt konkursowy
Adres: Warszawa
Inwestor: PKO Bank Polski S.A.
Realizacja:
Dane: Pow. zabudowy: 933m2
Pow. całkowita: 2340m2
Pow. użytkowa: 2092m2