Strzelnica w Rudzie Śląskiej

Projekt: Strzelnica w Rudzie Śląskiej
Autorzy: arch. Tomasz Grzyb
arch. Hiroyuki Mae
Data: 2010.06.10
Inne: ---
Adres: Ruda Śląska
Inwestor: Inwestor prywatny
Realizacja:
Dane: ---