Wież@ ciśnień - Adaptacja wieży ciśnień w Porto.

Projekt: Wież@ ciśnień - Adaptacja wieży ciśnień w Porto.
Autorzy: arch. Tomasz Grzyb
arch. Hiroyuki Mae
Data: 2008.01.30
Inne: Wyróżnienie honorowe
Adres: Porto
działka: Amial
Inwestor: Przediębiorstwo wodociągów miejskich
Realizacja:
Dane: ---